Thông Tin

Khóa học & Học phí

FOUNDATION CLASS

Khóa Học 1 Tháng
17tr VNĐ 1 Tháng

5 ngày/tuần

8 tiếng/ngày

PROGRESSIVE

Khóa Học 2 Tháng
12tr VNĐ 1 Tháng

5 ngày/tuần

5 tiếng/ngày

INTENSIVE

Khóa Học 4 Tháng
8tr VNĐ 1 Tháng

5 ngày/tuần

3 tiếng/ngày

Chính Sách

Lớp học & Học phí

Chuyển đổi lớp học

Việc chuyển đổi lớp chỉ được diễn ra trước khi kết thúc tuần thứ nhất của khóa học và lớp chuyển đến phải còn chỗ trống.

Bảo lưu & hoàn trả học phí

Đơn yêu cầu hoàn trả hay bảo lưu học phí phải được nộp trước khi kết thúc tuần thứ nhất của khóa học. Các trường hợp nộp đơn từ tuần thứ hai trở đi sẽ không được giải quyết.
Việc hoàn trả hay bảo lưu học phí được quyết định dựa trên sự chấp thuận cuối cùng của Ban Quản Lý của Nest.

Hoàn trả học phí

  • Học phí được tự động hoàn trả trong trường hợp Nest hủy bỏ khóa học, ví dụ như do sỉ số lớp không đủ. Học phí sẽ được hoàn trả đầy đủ không trừ lệ phí.
  • Học viên được rút lại học phí trong trường hợp học viên chuyển đến thành phố khác hoặc nước khác để cư trú từ 12 tháng trở lên tính từ ngày đóng học phí. Lệ phí hủy bỏ khóa học là 500.000VND. Học viên cần điền mẫu đơn yêu cầu hoàn trả học phí và nộp cùng với chứng nhận đăng ký cư trú và hóa đơn học phí VAT bản gốc.
  • Đơn yêu cầu hoàn trả học phí phải được nộp trước khi khóa học bắt đầu 2 tuần.

Bảo lưu học phí

Học viên chỉ được bảo lưu học phí trong những trường hợp sau:

  • Ốm nặng hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng – Cần giấy chứng nhận của bệnh viện.
  • Lịch học tại trường THPT/Đại học thay đổi- Cần giấy chứng nhận của nhà trường.
  • Đi công tác lâu hơn 50% thời lượng khóa học- Cần giấy chứng nhận của công ty.

Để được bảo lưu, học viên cần điền mẫu đơn bảo lưu học phí và nộp cùng với những chứng từ như trên.

Học phí bảo lưu có thể được chuyển sang một học viên khác

Học viên cần trả phần học phí tang thêm (nếu có) để tham dự khóa học tiếp theo

Học phí đã bảo lưu nếu không sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày đóng học phí sẽ bị hủy bỏ.

Liên Hệ hoặc

Đăng ký ngay