VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học viên có thể không ở mà học được không?

Bạn được phép học mà không ở lại hostel, vui lòng liên lạc với quản lý để thỏa thuận.

NEST có cam kết đầu ra hay không?

Tùy theo kết quả kiểm tra đầu vào của mỗi học viên và học viên phải tuân thủ nghiêm khắc theo giáo trình học và các quy định của NEST, ngoài ra học viên không vắng quá 5% số giờ học, học liên tục trong 120 giờ (12 tuần) thì NEST sẽ trao đổi về kết quả đầu ra khả quan đối với từng học viên.

Sĩ số học viên trong một lớp là bao nhiêu?

Tối đa là 15 học viên cho 1 lớp.

Học viên chưa đăng ký có được dự thính không?

Bạn được phép đăng ký tham gia 1 buổi học dự thính tuy nhiên để trải nghiệm toàn diện phương thức học tập tương tác mới của NEST, học viên nên cân nhắc để tham gia các khóa học ngắn hạn.

Học viên được học bù hay không?

Trường hợp học viên bị bệnh có giấy khám bác sĩ hay nhà có tang,… học viên có thể liên hệ với quản lý NEST để trao đổi về trường hợp học bù.

Học viên được phép học rải học dồn hay không?

Bạn được phép học rải và dồn nhưng phải đảm bảo tổng số giờ package đã đăng ký.

VỀ CUỘC SỐNG TẠI HOSTEL

Thời gian nào học viên được phép đi ra ngoài?

Ngoài giờ học đã cam kết, học viên được phép đi ra ngoài nhưng phải có mặt tại hostel trước 10:00 PM. Trường hợp ngoại lệ phải liên lạc giám sát để điền form xin phép.

Khi nào học viên được phép đi du lịch bên ngoài TP. Hồ Chí Minh?

Vào các ngày cuối tuần, học viên được phép đi du lịch nhưng phải làm đơn yêu cầu cho giám sát và thông báo cho gia đình về kế hoạch du lịch.

Học viên có thể thay đổi phòng hoặc bạn cùng phòng không?

Bạn có thể thay đổi phòng sau 2 tuần hoặc khi nào có phòng trống. Phải liên lạc với giám sát trước khi chuyển phòng.

Nếu học viên bị phạt giờ tự học quá nhiều có thể quy đổi sang tiền được không?

Bạn có quyền quy đổi sang tiền nhưng không nên thành tiền lệ.